Bilfo Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri

Bilfo Bilgisayar Laboratuvar Enformasyon Sistemleri konusunda sağlık sektöründe onlarca kurum ve kuruluþa çözümler sunmuþtur. Tecrübesi ve bilgi birikimi ile Türkiye'de Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel hastanelere, hastane dokusuna uygun çözümleri uzman kadrosu ile sunmaktadır.

Bugün bütün Hastaneler için vazgeçilmez bir gereklilik olan Hastane Enformasyon Sistemi, bir hastanenin takip etme ihtiyacı duyacağı her türlü bilginin belli bir düzen içerisinde giriþini, depolanmasını ve karar alma süreci için raporlanmasını sağlamaktadır. Bilfo Bilgisayar'ın geniþ ve tecrübeli kadrosu tarafından hazırlanan HIS Hastane Enformasyon Sistemi paket yazılımı Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enformasyon Sistemi hakkındaki bütün beklentilerine karþılık vermektedir. Þirketimizin birincil amaçları kolay kullanım, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir Karar-Destek ünitesi ve veri güvenliğidir.

Bilfo HIS (Hastane Enformasyon Sistemi) günümüz hastanelerinde sunulan her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek, gelir ve giderleri sağlıklı olarak izleyebilmek, gelir kaçaklarını önlemek, kaynakları doğru yönlendirebilmek ve hastane yönetimine stratejik kararlar verebilmesi için bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.