Skip to content


RiPACS, Türkiye’nin tümüyle yerli ve RIS Odaklı PACS Mimarisine sahip ilk yazılımıdır. RIS odaklı mimari ile;

  • PACS hastane sistemiminin bir modülü gibi çalışır,
  • RIS ve PACS’in HBYS’ye tam entegrasyonu sağlanmış olur,
  • Hastanedeki tüm noktalardan hem radyolog raporlarına, hem de DICOM görüntülerine erişilebilir,
  • Hastanedeki birimlerden Radyoloji randevularına erişilebilir,
  • Tüm modaliteler RiPacs ile HBYS üzerinden yönetilir,
  • PACS’tan hasta sorgulaması yapılabilir,
  • Raporlar ve görüntüler servislerden online olarak alınır,
  • Laboratuvar sonuçları ile Radyoloji sonuçlarına birlikte ulaşılabilir.

RiPacs’in Genel Özellikleri

  • Filmsiz radyoloji
  • Görüntülere internet/intranet/lokal ağ üzerinden erişim
  • Radyoloji Raporlarının 2D/3D DICOM Görüntülerle birlikte görüntülenebilmesi
  • Web tabanlı radyoloji randevu sistemi
  • HBYS ve LIS ile entegre yapı.
  • Hastanın klinik bilgileri, laboratuvar bilgileri ve radyoloji sonuçlarına tek noktadan erişim.
  • İş, çalışan ve modalitelerin merkezi olarak yönetimi
  • HL7 desteği
  • Çok dilli yapı (Viewer için Türkçe/İngilizce seçimi)
  • Esnek yetkilendirme
  • Tıbbi Dikte Entegrasyonu
  • Ses Kayıt ve ses kaydı üzerinden dikte
  • Rapor yazımı aşamasında online yazım denetimi
  • Rapor Şablonu tanımlama
  • Hasta CD/DVD’sini hasta raporu ile birlikte hazırlama olanağı
  • Modalitelerin RIS üzerinden worklist ile çalıştırılabilmesi.
  • Sağlık Bakanlığı Taslak Şartnameye %100 uyumluluk.
  • PACS’tan Hasta Sorgulama
  • Thumbnail Görüntüleme
  • PACS’a Görüntü Aktarımı
  • Cine Mode
  • 3 Boyutlu Görüntüleme
  • CD/DVD Yazma
  • Rapor Görüntüleme

Referans Haritası